نظریه ریسمان|آیا واقعیتی وجود دارد؟

4
افراد کمی هستند که به صورت عمیق قانون جذب یاد میگیرند.مبنای قانون جذب بر این اساس است که جهان از انرژی تشکیل شده است یعنی هرچیز فیزیکی که ما میبینیم هم از انرژی تشکیل شده است برای همین دراین ویدیو توضیح میدهد که ریزترین ذره ی موجود در جهان چیست؟و آیا واقعیتی در جهان وجود دارد.
این ویدیو به شما کمک می کند تا دیدگاه های قانون جذبی خود را عمیق تر کنید.

 


 

ارسال یک پاسخ