آهنگ هدفون از فرزادفرزین

48

پرده هارو میکشم آفتاب بزنه باز توی اتاقممتن آهنگ هدفون

پنجره رو وا می کنم تا عطر تو باز بیاد سراغم

بهترینامو می پوشم با یه هدفون توی گوشم

راه می افتم توی خیابون شاید با تو رو به رو شم


امروز یه روز دیگست مثل عید، وسط پاییز

امروز یه روز دیگست میبینی خوب همه چیز

چه هوایی شده امروز ، صبح بخیر پیاده رو ها

این هوا جون میده پیاده بری بیخیال دنیا


وا میستم رو پل هوایی، نمیدونم که تو کجایی

همه شهر زیر پاهامه ، یادت این بالا باهامه

امروز یه روز دیگست مثل عید، وسط پاییز

امروز یه روز دیگست میبینی خوب همه چیز


یه حس خوبی بهم میگه تو هم بیرونیآهنگ هدفون از فرزادفرزین

بیا پس پیشم ، من همون جام که خودت میدونی

 


 

ارسال یک پاسخ