آهنگ هدفون از فرزادفرزین

108

پرده هارو میکشم آفتاب بزنه باز توی اتاقممتن آهنگ هدفون

پنجره رو وا می کنم تا عطر تو باز بیاد سراغم

بهترینامو می پوشم با یه هدفون توی گوشم

راه می افتم توی خیابون شاید با تو رو به رو شم


امروز یه روز دیگست مثل عید، وسط پاییز

امروز یه روز دیگست میبینی خوب همه چیز

چه هوایی شده امروز ، صبح بخیر پیاده رو ها

این هوا جون میده پیاده بری بیخیال دنیا


وا میستم رو پل هوایی، نمیدونم که تو کجایی

همه شهر زیر پاهامه ، یادت این بالا باهامه

امروز یه روز دیگست مثل عید، وسط پاییز

امروز یه روز دیگست میبینی خوب همه چیز


یه حس خوبی بهم میگه تو هم بیرونیآهنگ هدفون از فرزادفرزین

بیا پس پیشم ، من همون جام که خودت میدونی

 


 

ارسال یک پاسخ